Sunday, July 3, 2011

How to Lose an Endorsement

Guadalupe Intersection, before:

Guadalupe Intersection, after: 
*Photo credits: Madali pong mahanap yung mga karatula ni Dingdong sa Internet. Itong mga pix ng Philippine Volcanoes, dinaan na lang namin sa screen captures dahil ayaw naming masabunutan. Sorry! 

With extra special behind-the-scenes video! 


Bench: Hindi lang pang-EDSA, pang-isports pa!

No comments: