Monday, March 15, 2010

Baduy Song Syndrome

Maraming may gusto sa kantang ito... maliban lang sa akin.To paraphrase a quote from the man himself: Bakit pa ba ninyo ginawan ng tribute song si Ely Buendia, eh hindi pa nga siya patay?